Regulamin Willi Nowa Zatoka


Poniższy Regulamin zawiera najważniejsze zasady korzystania
z obiektu Willa Nowa Zatoka przy ul. Męczenników Piaśnicy 5.
Służyć ma zapewnieniu spokoju oraz bezpieczeństwu naszych Gości.

Jednocześnie Regulamin stanowi integralną część umowy, która następuje w momencie podpisania karty meldunkowej na pobyt w obiekcie, dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki lub całej kwoty za pobyt w Willi.

Właściciele Willi będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę oraz respektowanie punktów Regulaminu.

§1

 1. Pokój w Willi wynajmowany jest na doby.
 2. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

§2

 1. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w Willi po zadeklarowanym czasie, w miarę posiadanych możliwości.
 2. Jeżeli Gość nie opuści pokoju do godziny 10:00 w dniu wyjazdu, Właściciel może naliczyć opłatę za co najmniej pół doby wynajmu pokoju według obowiązującej w danym dniu ceny. Wysokość opłaty za pół doby obowiązuje w przypadku zatrzymania pokoju do godziny 18. Po godzinie 18 Gość zostaje obciążony kosztem pełnej doby według ceny obowiązującej danego dnia.
 3. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu lub z przyczyn niezależnych od Willi, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 4. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom w trakcie wynajmu.

§3

 1. W Willi obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Willi nie powinno zakłócać spokoju innych Gości. Willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. Przez cały czas pobytu w Willi dzieci poniżej 10 lat muszą przebywać pod stałą opieką oraz nadzorem rodziców bądź opiekunów. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 4. Osoby niezameldowane w Willi mogą gościnnie przebywać w pokoju bądź na terenie posesji tylko za zgodą właścicieli od godziny 14 do 22. Po tej godzinie osoby odwiedzające gościa powinny opuścić Willę lub zameldować się oraz uiścić opłatę za pobyt według cen standardowych.
 5. W trosce o komfort wypoczynku wszystkich Gości prosimy nie urządzać głośnych zabaw, imprez czy przyjęć po godzinie 22.
 6. Zwierzęta nie są akceptowane, z uwagi na spokój i komfort wypoczynku wszystkich Gości! W Willi obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 7. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Willi nie powinno zakłócać spokoju innych Gości. Willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 8. Przez cały czas pobytu w Willi dzieci poniżej 10 lat muszą przebywać pod stałą opieką oraz nadzorem rodziców bądź opiekunów. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 9. Osoby niezameldowane w Willi mogą gościnnie przebywać w pokoju bądź na terenie posesji tylko za zgodą właścicieli od godziny 14 do 22. Po tej godzinie osoby odwiedzające gościa powinny opuścić Willę lub zameldować się oraz uiścić opłatę za pobyt według cen standardowych.
 10. W trosce o komfort wypoczynku wszystkich Gości prosimy nie urządzać głośnych zabaw, imprez czy przyjęć po godzinie 22.
 11. Zwierzęta nie są akceptowane, z uwagi na spokój i komfort wypoczynku wszystkich Gości! Niedostosowanie się do regulaminu i wprowadzanie zwierząt skutkuje karą w wysokości 500zł.

§4

 1. Gość Willi ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób
 2. Ustala się, że roszczenia z tytułu naprawienia uzasadnionej szkody, będą realizowane poprzez:
  1. usunięcie szkody w formie naprawienia rzeczy
  2. zapłatę za całość uszkodzonej rzeczy
 3. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 4. Na terenie Willi obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego. Za naruszenie zakazu palenia, Gość będzie obciążony kwotą 500 PLN.
 5. W przypadku złamania niniejszego Regulaminu możliwa jest odmowa świadczenia dalszych usług. Wówczas taka osoba jest zobligowana do niezwłocznego podporządkowania się zaleceniom Willi, zapłaty za usługi, z których skorzystała, zapłaty za uszkodzenia oraz opuszczenia obiektu.
 6. Willi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Willi w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§5

 1. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji Willa przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele publiczne lub społeczne.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek, sprzętów elektrycznych czy innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 3. Parking niestrzeżony, monitorowany, na terenie zamkniętym- udostępniany jest bezpłatnie. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy, ani za pozostawione w nich rzeczy.
 4. Za zgubienie karty dostępu Gość uiszcza opłatę w wysokości 50 zł

§6

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona pod wskazanym telefonem niezwłocznie po zauważeniu uchybień.

Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu i życzymy wspaniałego pobytu w Willi Nowa Zatoka.

Willa Nowa Zatoka
Męczenników Piaśnicy 5
84-100 Puck
nowazatoka@tlen.pl
© Willa Nowa Zatoka. Wszystkie prawa zastrzeżone. 2024.
Top
homefacebook
Instagram
Facebook